SERTIFIKATI, UVERENJA i MIŠLJENJA izdata od nadležnih institucija


- Mišljenje u vezi sa anatomskim ležištem proizvoda "GRUBIN" br. 100 od 26.05.1998. izdato od Zavoda za ortopedsku protetiku Beograd

- Mišljenje u vezi sa anatomskim ležištem "GRUBIN" proizvoda br. 1555/1 od 23.11.2011., izdato od Instituta za ortopedsko – hirurške bolesti "Banjica" Beograd

- Mišljenje u vezi sa izradom personalnih uložaka za stopalo br. 1759/1 od 24.07.2002. izdato od Instituta za ortopedsko – hirurške bolesti "Banjica" Beograd i svrstavanje u ortoze

- Stručno mišljenje za anatomsku obuću - izdato 13.06.2017. CIS INSTITUT d.o.o. Beograd

- Rešenje br. 515-00-00385-2014-7-004 od Agencije za lekove i medicinska sredstva o kategorizaciji proizvoda "GRUBIN" – ortopedski ulošci za obuću ART : 508/511, ART : 411/412, ART : 409/410 u kategoriju II – tehnička sredstva za hendikepirana lica, klasa I

- EU CERTIFIKAT o pregledu tipa OZO kategorija II – EN ISO 20347 : 2012 usklađenost sa bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima Direktiva EEC , oznaka usklađenosti CE – izdato 04.12.2015. MIRTA – KONTROL , Zagreb

- Sertifikat o pregledu tipa, oprema za ličnu zaštitu, radna obuća, kategorija II – izdato 10.05.2016. CIS INSTITUT d.o.o. Beograd br. 1316616

- Uverenje o kvalitetu u skladu sa "Pravilnikom o označavanju obuće" izdato CIS INSTITUT d.o.o. Beograd, 18.05.2016. br. 1328416