Reklamacije

SAMO ZA ARTIKLE KUPLJENE NA online prodavnici www.grubin.rs :

I. Reklamacije na oštećenje u transportu:
ukoliko pri isporuci, od strane kurirske službe, uočite vidjliva oštećenja na transportnom pakovanju, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li je oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog artikla. Ukoliko artikal nije oštećen, možete potpisati prijem pošiljke.

II. Reklamacije na podatke ili pogrešno isporučen artikal:
ukoliko, po prijemu i otvaranju transportnog pakovanja, ustanovite da isporučeni artikal ne odgovara naručenom artiklu ( broj, boja, sam artikal … ) ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da ispoštujete sledeće korake:
– u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirajte nas putem e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj Vaše porudžbine ) na e-mail: shop@grubin.rs i opišete kakav problem imate.
– obavezno uslikati isporučeni artikal, sa istaknutim nedostacima. Priložiti u mail-u.
– preuzeti i popuniti reklamacioni list
– zapakovati isporučeni artikal, reklamacioni list u originalnu ambalažu. Osigurati od ispadanja iz iste.
– poslati po uputstvima koja ćete dobiti u mail-u, kao odgovor na Vaš mail

III. Reklamacije na oštećenja nastala tokom nošenja arikla:
ukoliko, usled nošenja artikla, ustanovite da je došlo do nastajanja oštećenja i smatrate da su nastala kao posledica nesaobraznosti artikla, tj. posledica materijlanih nedostataka robe, molimo Vas da ispoštujete sledeće korake:
– preuzeti i popuniti reklamacioni list
– zapakovati artikal/ predmet reklamacije i reklamacioni list. Osigurati od ispadanja iz iste.
Poslati na adresu:
GRUBIN EXPORT- IMPORT D.O.O.
Odeljene: ONLINE prodaja , Tajovskog 4, 22300 Stara Pazova
– u roku od 8 radnih dana dobijate odgovor od Reklamacione Komisije
– odgovor Reklamacione Komisije se sastoji iz odluke da li se reklamacija prihvata ili ne. U slučaju prihvatanja, odgovor sadrži i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 radnih dana.
– Reklamaciona Komisija će odbiti reklamaciju ako je nedostatak na artiklu nastao krivicom kupca, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi artikla, nepravilno održavanje artikla ili neadekvatnim korišćenje artikla.