Sertifikati

– Mišljenje u vezi sa anatomskim ležištem proizvoda “GRUBIN” br. 100 od 26.05.1998. izdato od Zavoda za ortopedsku protetiku Beograd

– Mišljenje u vezi sa anatomskim ležištem “GRUBIN” proizvoda br. 1555/1 od 23.11.2011., izdato od Instituta za ortopedsko – hirurške bolesti “Banjica” Beograd

– Mišljenje u vezi sa izradom personalnih uložaka za stopalo br. 1759/1 od 24.07.2002. izdato od Instituta za ortopedsko – hirurške bolesti “Banjica” Beograd i svrstavanje u ortoze

– Stručno mišljenje za anatomsku obuću – izdato 13.06.2017. CIS INSTITUT d.o.o. Beograd.

– Rešenje br. 515-00-00385-2014-7-004 od Agencije za lekove i medicinska sredstva o kategorizaciji proizvoda “GRUBIN” – ortopedski ulošci za obuću ART : 508/511, ART : 411/412, ART : 409/410 u kategoriju II – tehnička sredstva z a hendikepirana lica, klasa I 

– Sertifikat o pregledu tipa br. 0389621, usklađen sa standardom SRPS EN ISO 20347:2013, izdato 17.02.2021. CIS – INSTITUT, Beograd, Srbija

– Sertifikat o pregledu tipa br. 0390621, usklađen sa standardom SRPS EN ISO 20347:2013, izdato 23.02.2021. CIS – INSTITUT, Beograd, Srbija

– CE – Certifikat o EU-pregledu tipa Št.: 214352030013, usklađen sa standardom SIST EN ISO 20347:2012, izdato 09.02.2021. CIS – INSTITUT, Ljubljana, Slovenija

– CE – Certifikat o EU-pregledu tipa Št.: 214352030014, usklađen sa standardom SIST EN ISO 20347:2012 , izdato 09.02.2021. CIS – INSTITUT, Ljubljana, Slovenija

– Izveštaj o ispitivanju BR. 0110021, neklizajući đon, izdato 26.01. 2021. CIS INSTITUT d.o.o. Beograd

– Izveštaj o ispitivanju BR: 1895022, klompe i repromaterijali za klompe: grupa Professional, izdato 01.09.2022. CIS INSTITUT d.o.o. Beograd

Ovde možete pogledati i preuzeti ”Svesku sertifikata”.